Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2014

Nejtiii
Pocałunki to jakaś obsesja u dziewczyn, naprawdę muszą tego potrzebować.
— Oskar
Nejtiii
3883 2b58
specjalnie dla zupowiczów.
Nejtiii
Nejtiii
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Nejtiii
- I pocałowałem ją i przynajmniej na chwilę ten pocałunek mnie odmienił i przynajmniej na chwilę ona i ja byliśmy zakochani.
- A potem to spierdoliłeś?
- No.
— James Frey, "Milion małych kawałków"
Nejtiii
Z jednej strony nie akceptuję przeciętności, chcę bajki, niesamowitej przygody, filmowej historii - a z drugiej nie liczę na wiele więcej niż przeciętność od życia.
— anonnymus
Nejtiii
Nejtiii
Nejtiii
Wypełniasz przestrzeń, dziękuje Ci
Dobrze, że jesteś, wystarczy być.
Nejtiii
Nejtiii
Nejtiii
3098 cb34
hueheuehue
Nejtiii

I tylko przyjdź.

Dotknij mnie czule, i przytul tak, abym zapomniała o wszystkim.

Pocałuj tak, abym na przekór samej sobie poczuła się szczęśliwa.

A wtedy pójdę za tobą na koniec świata.


— Lady Makbet - Makbet- W.Szekspir

Nejtiii
8254 bfbb
Nejtiii
7045 52ff
Reposted fromretaliate retaliate vianataliana nataliana
Nejtiii
Tak bardzo się boję, ale głównie tego, że pragnę go za bardzo. 
— Janusz L. Wiśniewski, "S@motność w Sieci "
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianataliana nataliana
Nejtiii
- kim chcesz być jak dorośniesz? - chcę być mężem, tatą i kochankiem.. dla swojej żony rzecz jasna.
— ładne takie.
Reposted fromfickleheart fickleheart vianataliana nataliana
Nejtiii
0326 5c8e
Reposted frommarrcin marrcin vianataliana nataliana
Nejtiii
6461 d08d
Nejtiii
Boże ile bym dała, żeby te wakacje były wspaniałe, najwspanialsze. Najlepiej całe z Tobą.
— najlepiej.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee via100suns 100suns
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl